Project management

Wij beheren uw projecten. Op de juiste en bedrijfsgerichte manier wordt uw projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond.

Parsa Industrial Design & Engineering

Project Management

  • Planning: taken, resources, voorzieningen, milestones, voorraad, sleutel   personeel, tools en financiering
  • Onderzoek: ERP, SWOT en Risico
  • Organisatie: structuur, interfaces/contactpersonen en verantwoordelijkheden
  • Teamselectie: selectie van personeel, ID van sleutelpersoneel
  • Controle: werkelijkheid vs. planning, feedback - oplossingen, wijzigingenbeheer, analyse gehaalde doelen
  • Coaching: begeleiden van projectleden met aandacht voor het behalen van projectresultaten en persoonlijke vaardigheden.
  • Leiderschap: begeleiding en  besluitvorming

Copyright © All Rights Reserved